Aktuellt RSS för Aktuellt

Mångkulturella almanackan 2018

Mångkulturella almanackan för 2018 utkommer i oktober. Vill du beställa redan nu så skriv till butiken@mkcentrum.se
2017-08-21 10:31

Halva priset på Mångkulturella almanackan

Vi firar Newroz och vårdagjämningen som vi brukar: Från och med 20 mars – det afghanska, kurdiska och persiska nyåret – sänker vi priset på almanackan. 67,50 kr styck (halva priset) alltså från och med idag. I och med detta försvinner mängdrabatten för fler än 10 köpta.
2017-03-20 10:34

Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor

Nu kommer almanackans Pedagogiska pärlor, ett komplement till Mångkulturella almanackan.
2017-02-09 15:51

Problem med inloggning?

Några kunder har haft problem med att skapa ett lösenord och inloggning. Bra att veta att det går lika bra att handla utan detta.
2016-11-09 15:05

All tradition är förändring: Mångkulturella almanackan 2017

Nästa års mångkulturella almanacka utkommer den 28 oktober.Öppen release på Mångkulturelt centrum. Dagarna efter finns vi på Skolforum på Stockholmsmässan.
2016-10-04 14:10

Produkter   » 2. Böcker » Produkt
Karlsson: Livet nära döden


Karlsson: Livet nära döden

Palliativ vård riktar sig till patienter i livets slutskede. Den är inriktad på att lindra symtom samt öka välbefinnandet och livskvaliteten hos patienten. Vården genomsyras av ideal som helhetssyn, autonomi och delaktighet. Vårdpersonalen ska se till hela människan, inte endast sjukdomen. Patienten å sin sida förväntas vara delaktig i, och ta autonoma beslut rörande sin vård och sitt liv och döende.Hur kommer dessa ideal till uttryck i vårdens dagliga praktik? Vilken roll spelar de i vårdens utformning samt för hur vårdpersonal, patienter och anhöriga bemöter och uppfattar varandra? I denna bok får vi träffa patienter som diagnostiserats med en obotlig cancersjukdom. Vi får också träffa deras anhöriga och vårdpersonalen vid de palliativa hemsjukvårdsenheter de är anslutna till. Med utgångspunkt i ett antal situationer analyserar Eva M. Karlsson hur individerna samspelar med varandra i vårdens vardag. Ibland i harmoni, ibland helt ur fas med varandras verkligheter. Eva M. Karlsson är etnolog och detta är hennes doktorsavhandling. 2008

Karlsson: Livet nära döden

Tillbaka

Frågor?

Om du har frågor som du genast vill ha svar på så når du oss enklast med e-post butiken@mkcentrum.se. Du kan också ringa under butikens öppettider på nummer 08-120 259 00

Öppettider: Tis 11–16, Ons 11–16, Tor 11–20, Fre 11–16, Sön 11–16